Dlaczego warto chronić wzór przemysłowy?

Zanim odpowiemy na pytanie, dlaczego warto chronić wzór przemysłowy, wyjaśnimy, czym on jest i jaka jest jego rola? Wzór przemysłowy to konkretna postać produktu, nadana przez odpowiednie cechy widoczne gołym okiem. Mowa tu o nowości, czyli wyrobie, który nie został ujawniony wcześniej niż rok od daty zgłoszenia go do ochrony. Musi mieć indywidualny charakter, czyli znacząco odróżniać się od upublicznionych wzorów. Ochrona wzoru to gwarancja, że nikt nie może go skopiować. Ochronę mogą otrzymać na przykład ubrania, meble, opakowania itp.

Dlaczego tak ważna jest ochrona wzoru przemysłowego?

Rejestracja wzoru przemysłowego jest zabezpieczeniem dla producenta, że nikt nie może kopiować lub podrabiać wzoru. Ochrona wzoru to niezwykle istotny element strategii marketingowej, po który powinien sięgnąć każdy producent bądź projektant. Podnosi wartość i atrakcyjność produktu. Firmie daje wyłączne prawo do korzystania ze wzoru do celów zarobkowych.

Gdzie można zarejestrować wzór przemysłowy i na ile lat przysługuje jego ochrona?

Zarejestrować można wyłącznie nowy wzór przemysłowy, który nie był wcześniej znany. Kolejną ważną kwestię stanowi jego indywidualny charakter, odróżniający go od innych wzorów. Wniosek o rejestrację musi zawierać co najmniej jedno zdjęcie lub rysunek wzoru. W Polsce wzór można zarejestrować przez Urząd Patentowy RP w Warszawie.

Ochronę wzoru przemysłowego otrzymuje się na 10 lat. Po tym okresie ochronę można odnowić. Oprócz korzyści finansowych osoba uprawniona może żądać od naruszających zaniechania naruszania wydana bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jak również naprawienia szkody.

Czego nie można zgłosić jako wzoru przemysłowego?

Prawa ochronnego nie można uzyskać na wzory sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, stanowiące odmiany roślin i zwierząt, będące sposobami hodowli czy sposobami leczenia ludzi.

Author: sikro.pl