Czym jest adres IP?

Czym właściwie jest i po co mi znać mój adres IP?
Adres IP jest (z punktu widzenia użytkownika) ciągiem liczb oddzielonych kropkami. Umożliwia on identyfikacje naszego komputera w sieci lokalnej. Jest to bardzo przydatne w przypadku posiadania więcej niż jednego komputera podłączonego do tego samego punktu dostępu. Przykładowo, przy łączeniu się przez urządzenie mobilne z naszą domową siecią wifi, naszemu urządzeniu zostaje przydzielony automatycznie unikalny dla danej sieci adres. Adres IP nie pozwala zlokalizować naszego urządzenia na skalę większą niż sieć lokalna. Każda z tych sieci jest niezależna od innych, przez co adresy urządzeń połączonych z nimi zwykle się powtarzają.

 

Author: sikro.pl